"Mən həmişə fəxr etmişəm, bu gün də fəxr edirəm ki, mən azərbaycanlıyam!" - Heydər Əliyev

Azərbaycanın ərazisi və qonşuları

ƏrazisiQonşuları

86.6 min km2 (12% meşələr, 1.7% su hövzəsi, 54.9% yararlı torpaqlar, cümlədən 31.1 % otlaq və biçənəklə,31.4% sair torpaqlar).Ölkə 44° və 52° şərq uzunluq dairəsi, 38° və 42° şimal en dairəsində, Bakı 40° paralel üzərindədir. 
  
Bakıdan şimal qütbünə qədər olan məsafə 5550 km, ekvatora qədər olan məsafə isə 4440 km 
  
Böyük göllər, km2 
Sarısu – 67.0 
Ağgöl – 56.2 
Ağzıbirçala – 37.0 
Mehman – 35.0 
Böyükşor – 9.2 
Hacıqabul – 8.4 
 
Dünyada ən böyük göl -Xəzər dənizi 
sahəsi 400000 km2, dərinliyi-1025 m.

Ən yüksək dağ zirvəsi 
Bazardüzü – 4466 m. 

Dövlət sərhədləri Cənubdan İranla 765 km və Türkiyə ilə 15 km, şimaldan Rusiya ilə 390 km, şimali-qərbdən Gürcüstan ilə 480 km, qərbdən Ermənistan ilə 1007 km həmsərhəddir. 
  
Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda ən enli sahəsinin uzunluğu 456 km 
 
Böyük adalar km2 
Pirallahı – 14.4 
Çilov – 11.5 
Xərə-Zirə – 3.5 
Böyük-Zirə – 1.4 

Böyük çaylar km
Kür – 1515
Araz – 1072 
Alazan (Qanıx) – 413
İori (Qabırrı) – 389 
Samur – 216 
Tərtər – 200